Co je to Bellefest

Bellefest je hudební benefiční festival, jehož výtěžek bude věnován na rozvoj chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Tolik oficiálně. Celkové poslání Bellefestu má ale mnohem širší záběr. Jde o celou společnost, o to, co si myslíme, co cítíme, jak a co prožíváme.

 

To, co je stále stejné, se stává nudné a stereotypní. A je jen v našem zájmu, aby se totéž nestalo s námi a se světem, ve kterém žijeme. Měli bychom se snažit navzájem se obohacovat, poznávat nové a zajímavé, být otevření. Bellefest chce být ukázkou toho, že TO JDE, chce být příležitostí k setkání, k bourání mýtů a předsudků.

Naše společnost dlouho žila v jakési sladké nevědomosti. Lidé s mentálním postižením byli bývalým režimem umístěni do ústavů mimo města, mimo veřejnost, mimo veškeré dění. Jako by nebyli. Oni ale jsou a jsou jedni z nás. Jsou to lidé stejně jako my, se stejnými potřebami, city, emocemi. Neměli by proto být odděleni, ba naopak. Navíc setkání s nimi nám může opravdu mnoho dát a naučit nás spoustě věcí. Neschovávejme se před novými a neznámými věcmi. Nebojme se poznávat. Poznáme lépe i sami sebe. Najděme krásu v rozmanitosti naší společnosti.

 
Bellefest 2007
Bellefest 2008
Bellefest 2009