Odlehčovací služba - dotazník

Zařízení Bellevue, poskytující služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením se rozhodlo zmapovat zájem občanů ve Slaném a jeho okolí o tzv. „terénní odlehčovací službu“. Dotazník si můžete stáhnout přímo z našich webových stránek, dále je možné ho získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě ve Slaném, v Infocentru, u vybraných lékařů ve Slaném či přímo v budově zařízení v Ouvalově ulici (viz Kontakty). Výsledek dotazníkového šetření by měl ukázat, zda je terénní odlehčovací služba v regionu potřebná.

Cílem odlehčovací služby je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o dospělého člověka s mentálním či kombinovaným postižením a vytvořit mu tak například čas pro návštěvu vlastního lékaře, vyřízení záležitostí na úřadech či prostor pro osobní odpočinek, regeneraci sil, dovolenou apod. Na druhé straně odlehčovací služba rozšiřuje svým uživatelům sociální kontakty, předchází sociální izolaci a nabízí uživatelům nové podnětné prostředí.

Služba by byla poskytována v přirozeném prostředí dané osoby, tedy doma, kam by docházel dle potřeby náš kvalifikovaný pracovník. Pracovník by se postaral o veškeré úkony spojené s hygienou, zajistil by stravování i volnočasové aktivity.

Dotazník