Výběrová řízení

 Zařízení Bellevue, poskytovatel sociálních služeb se sídlem ve Slaném vyhlašuje výběrové řízení:

Dodání a instalace nového serveru

Výzva k podání cenové nabídky

Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení Třebusice